Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
søndag 26. marts 2023 kl. 10:00 - ca. 13:00

Nyord Enge er en kendt rasteplads for flokke af bramgæs, og måske er der også enkelte andre gåsearter i flokkene. Årstidens største fugleattraktion er nok rovfuglene. Her kan vi forvente havørn, vandrefalk og blå kærhøg. Og så er de første småfugle som sanglærke, engpiber og stær begyndt at ankomme.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Nyord.

Reservat: læs mere om Nyord Enge her