Stormengene – forår, fugle og frisk luft
lørdag 29. april 2023 kl. 09:00 - ca. 12:00

Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene, er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjerter og svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Stormengene får vi forår, fugle og frisk luft.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Jan Ravnborg (Tlf. 28144464).

Reservat: læs mere om Stormengene her