Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 16. april 2023 kl. 10:00 - ca. 14:00

Forårstræk over noret. Trækket af ederfugle er ikke helt forbi. Store flokke af ryler og hjejler kan ses både rastende på engen, såvel som når de giver flyveopvisning over noret. Der er stadig mange ænder i noret, og hormonerne bobler. Hannerne gør alt hvad de kan, for at indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. på toppet lappedykkers fantastiske parringsdans, og hvinandens og toppet skalleslugers underholdende kurtisering. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her