Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 4. juni 2023 kl. 13:00 - ca. 15:00

Sommer i noret. Måske den smukkeste årstid i fuglereservatet. De sidste ynglefugle er på plads. De der kom først har allerede unger. Der er travlhed overalt. Vi kigger på landskabet, og vi ser på, hvorledes samspillet mellem fugle og natur er. Der fortælles om den naturpleje, som den frivillige arbejdsgruppe udfører året rundt i Nørreballe, Salme & Tryggelev Nor. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her