De vilde blomsters dag på Stormengene
søndag 18. juni 2023 kl. 10:00 - ca. 13:00

Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På Stormengene møder vi mange naturtyper: vade, marsk, strandeng, klit, hede, krat. Hver type har sin egen karakteristiske flora med særprægede blomster som kveller, hindebæger, annelgræs, soldug, klokkeensian. Mon ikke også nogle af lokalitetens ynglefugle er på programmet. Husk gerne praktisk tøj … og kaffe.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Mette Due og Klaus Fries (Tlf. 24417052).

Reservat: læs mere om Stormengene her