Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 6. august 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Fuglekig ved Gulstav. Mosen koger af liv, her før det store fugletræk sætter ind. Årets yngel af stære og svaler har travlt med at søge føde til de lange rejser sydpå. Vadefugletrækket er i gang, og ternerne har vendt næbbet mod syd. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her