Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 6. august 2023 kl. 13:00 - ca. 15:00

Fuglekig i Tryggelev Nor. Vadefugletrækket er allerede i gang, og på vandet har vi fornøjelse af de mange ællinger og gæslinger fra årets produktion. Både svalerne og nogle af ternerne har vendt næbbet mod syd, men både splitterne og rovternen er her et stykke tid endnu og lader os høre deres karakteristiske kald. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her