Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 3. september 2023 kl. 10:00 - ca. 12:00

Rovfugletræk på Sydlangeland. Så er der gang i det store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå. Mange af småfuglene flyver rundt og spiser sig til energi, så de kan klare rejsen syd på. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her