Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 17. september 2023 kl. 10:00 - ca. 14:00

Kender du anden? Det er normalt muligt at se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand. Der er stadig store flokke af vibe og hjejle i noret, og de sidste vadefugle fouragerer inden en lang rejse mod syd. I efteråret 2021 var der også flere dages besøg af sølvhejre og skestork. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her