Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 1. oktober 2023 kl. 13:00 - ca. 15:00

Trækfugle over noret. Vi begynder med at afsøge havet over mod Ærø (Marstal Bugt) for mulige ænder og havfugle. Så vandrer vi en tur ud til skjulet, hvor vi under gåturen lytter efter skægmejser. Vi kigger efter, hvad vejr og vind har bragt af ænder og gæs. Fiskeørnen kan stadig nå at lade os se, hvorledes den fanger fisk. Der er normalt endnu også mange musvåger på træk ned over Langeland. Og måske den lokale havørn kommer forbi, for at snuppe sig en fisk i Tryggelev Nor. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her