Efterårstræk og Sort Sol over Bremsbøl Sø
torsdag 5. oktober 2023 kl. 17:00 - ca. 19:00

Efteråret er på sit højeste, og mange fugle finder rastemuligheder i det sønderjyske. Forhåbentligt ser vi også mange af de stære, som går til ro ved den nærvedliggende Hasberg Sø.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

Reservat: læs mere om Bremsbøl Sø her