Foto: Anne-Grete Ditlevsen
Adresse: Bremsbølvej, 6270 Tønder
N: 6084200 E:492969 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 18,7 hektar.

Generel information: Reservatet blev erhvervet i 2013, og er et resultat af behovet for klimatilpasning. Reservatet indgår som en del af et dansk-tysk projekt, hvor man, for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet.

Naturtype: Nyskabt sø, afgræssede enge og en kunstig yngleø.

Faciliteter for besøgende: Fra p-pladsen ved Bremsbølvej 2 går en sti ned til det nye fugleskjul, hvorfra der er en fin udsigt over det meste af søen. Du er velkommen til at gå hen til søens vestlige del, men hold dig nede bag diget, så du ikke jager fuglene væk. Husk, at hunden altid skal være i snor.

Bedste årstid for besøg: Forår og efterår.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade Bremsbøl Søs folder her:

bremsbl

Sådan kommer du dertil: 100 meter nord for grænseovergangen i Sæd ved rute 11 kører du ud af Bremsbølvej hen til p-pladsen ved Bremsbølvej 2. 

 

fuglenesfristeder