Stormengene
fredag 6. oktober 2023 kl. 09:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket er i gang, og de første trækfugle er begyndt at passere Rømø. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

Reservat: læs mere om Stormengene her