Vandretur på Agerøs strandenge
søndag 1. oktober 2023 kl. 09:00 - ca. 13:00

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højaktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Agerøvej 32.

Turleder: Hans Dahlgaard og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Stormengene her