Åbent Tårn i Tryggelev Nor - Aflyst
søndag 5. november 2023 kl. 13:00 - ca. 15:00

Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde glenter og en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Men der er måske kommet gæster fra nord, så vi kan håbe at se fjeldvåger, blå kærhøg og drosler, som alle holder "vinterferie" på Sydlangeland. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Find flere fugleture her

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her