Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
søndag 31. marts 2024 kl. 10:00 - ca. 13:00

Nyord Enge er en kendt rasteplads for flokke af bramgæs, og måske er der også enkelte andre gåsearter i flokkene.

Årstidens største fugleattraktion er nok rovfuglene. Her kan vi forvente havørn, vandrefalk og blå kærhøg.

Og så er de første småfugle som sanglærke, engpiber og stær begyndt at ankomme.

Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Nyord.

Reservat: læs mere om Nyord Enge her