Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 7. april 2024 kl. 10:00 - ca. 12:00

Forårstrækket på Sydlangeland. Viber og lærker er for længst ankommet og mosen syder af aktivitet.

Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket.

Et dybt hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her