Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
mandag 20. maj 2024 kl. 19:00 - ca. 21:00

Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge.
I løbet af foråret bliver der mulighed for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 26/5 bliver der chance for en repetition.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herlufmagle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søe

Turleder: Henrik Wejdling

Reservat: læs mere om Ravnstrup Sø her