Bøjden Nor - Åbent Skjul
søndag 26. maj 2024 kl. 10:00 - ca. 14:00

Travlhed på fugleøerne. De to fugleøer vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer.
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvedig.


Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her