Gulstav Mose på langeland - Åbent Tårn
søndag 2. juni 2024 kl. 10:00 - ca. 12:00

Sommer i mosen. Der er unger i mange af rederne, og måske får vi rørdrummen at se på vej med føde til ungerne. Det gælder også for rørhøgen, der også er fast ynglefugl i mosen.
Overalt har småfuglene travlt. Mon vi også i år får karmindompappen at se og høre med sit "pleased to meet you"?
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her