Tryggelev Nor på Langeland - Åbent Tårn
søndag 2. juni 2024 kl. 13:00 - ca. 15:00

Sommer i noret. Måske den smukkeste årstid i fuglereservatet. De sidste ynglefugle er på plads. De der kom først, har allerede unger. Der er travlhed overalt.
Vi kigger på landskabet, og vi ser på hvorledes samspillet mellem fugle og natur er. Der fortælles om den naturpleje, som den frivillige arbejdsgruppe udfører året rundt i Nørreballe, Salme & Tryggelev Nor.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her