Bøjden Nor . Åbent Skjul
søndag 9. juni 2024 kl. 10:00 - ca. 14:00

Travlhed på fugleøerne. De to fugleøer vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet deres ynglepladser.
I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her