Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
søndag 25. august 2024 kl. 10:00 - ca. 13:00

Nyord et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem overvintringsområderne i syd og yngleområderne i nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan opleves på engene og havet omkring. Og så er luften fyldt med svaler!

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Nyord

Reservat: læs mere om Nyord Enge her