Gulstav Mose - Åbent Tårn
søndag 1. september 2024 kl. 10:00 - ca. 12:00

Rovfugletræk på Sydlangeland.
Så er der gang i det store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå.
Mange af småfuglene flyver rundt og spiser sig til energi, så de kan klare rejsen syd på.

Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebook-side dagen før.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her