Tryggelev Nor - Åbent Tårn
søndag 1. september 2024 kl. 13:00 - ca. 15:00

Rovfugletræk over Tryggelev Nor.
Er vand og vejr til det, så byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Fiskeørnen ses ofte styrtdykke efter fisk fra stor højde. 'Piskeriset', den lille dværgfalk, ses ofte i lav højde over engene. Og viberne - hvordan gik dette års ynglesæson? Får vi nogle af de store flokke at se? Det har knebet de sidste par år. Vi håber alle, at nedgangen snart må stagnere, og allerhelst at viben atter må få fremgang.

Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebook-side dagen før.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her