Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge – Naturens Dag
søndag 8. september 2024 kl. 13:00 - ca. 15:00

Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten, og der er mulighed for trækkende rovfugle og med held traner.
Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.


Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i Nivå

Reservat: læs mere om Nivå Bugt her