Trækfugle, ringmærkning og kratluskeri på Stormengene
lørdag 14. september 2024 kl. 08:00 - ca. 12:00

Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. Vi holder øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå. Vi håber også, at vi kan vise en meget spændende aktivitet: ringmærkning af småfugle.Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/Rimmevej på Rømø

Turleder: Klaus Fries (Tlf. 24417052)

Reservat: læs mere om Stormengene her