Ænder, gæs og ørne - Tryggelev Nor
søndag 6. oktober 2013 kl. 13:00 - ca. 15:00

Fra stranden afsøger vi havet mellem Ærø og Langeland (Marstal Bugt) for mulige ænder og havfugle. Dernæst går vi over i fugleskjulet, hvor vi undervejs lytter efter skægmejser, og vi kigger efter vandfugle i Salme Nor. I fugleskjulet ser vi, hvad vejr og vind har bragt af ænder og gæs på træk. Der er stadig mulighed for at opleve fiskeørn og masser af musvåger, der trækker ned over Langeland.
Måske den lokale havørn kommer forbi for at snuppe sig en fisk i Tryggelev Nor?

Turen er en fortsættelse af formiddagens tur ved Gulstav Mose.

Mødested: P-pladsen ved Tryggelev Nor

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her