Tjek for sølvhejre - Tryggelev Nor
søndag 3. november 2013 kl. 13:00 - ca. 15:00

Fra stranden afsøger vi havet mellem Ærø og Langeland (Marstal Bugt) for mulige ænder og havfugle. På engene ses store mængder af grågæs, og vi tjekker området grundigt for den fascinerende sølvhejre, som de senere år har besøgt noret flittigt.
Dernæst går vi over i fugleskjulet, og lytter undervejs efter skægmejser.
På de åbne vandflader raster hundreder af ænder: Trold-, taffel-,knar-,pibe-, hvin- og bjergænder. Måske en af øens havørne kommer forbi for at se på lækkerierne i Tryggelev Nor?


Mødested: P-pladsen ved Tryggelev Nor

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

Reservat: læs mere om Tryggelev Nor her