Arbejdsdag Sydlangeland
lørdag 23. januar kl. 09:00

Da arbejdsgrupperne ikke har kunnet afholde de sædvanlige planlægningsmøder pga. coronarestriktioner, er forslaget om datoer for arbejdsdage udarbejdet af Børge til orientering og høring. Kommentarer / forslag til ændringer modtages gerne.

Kontakt: Børge Rasmussen

Reservat: læs mere om Bøjden Nor her