Arbejdsgruppemøde Sølsted Mose
torsdag 2. december kl. 09:30 - ca. 13:00

Arbejdsgruppemøde med besigtigelse.
Jens M. vil gerne ligge hus til, Erik og
Torben medbringer snaps


Mødested: P-pladsen på Brændevej

Reservat: læs mere om Sølsted Mose her