Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Brændevej, 6270 Tønder
N: 6097662 E:490012 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 102,7 hektar

Generel information: I Sølsted Mose ejer Fugleværnsfonden 103 hektar af den i alt 255 hektar store mose. Arealerne er erhvervet i 1993, 1996 og i 2013 for at bevare og forbedre den sjældne hede- og højmose som et fristed for dyr og planter. En afmærket sti leder den besøgende på en flot tur rundt i mosen.

Naturtyper: Højmose med kratskov af især pil og birk. Gamle, vandfyldte og tilgroede tørvegrave. Afgræssede engparceller.

Faciliteter for besøgende: En række småstier og hjulspor leder gennem den sjældne hedemosenatur. I 2008 blev der opført et nyt fugleskjul og ved P-pladsen findes foldere med kort over området.

Guidede ture:Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade reservatets folder her:

slstedforside

Sådan kommer du dertil: I Sølsted by, mellem Tønder og Bredebro, kører du ad Brændevej til P-pladsen i sydenden af mosen. En anden adgangsmulighed er 130 meter syd for Sølsted Rasteplads, på rute 11, hvor en grusvej leder ind til en lille P-plads.

fuglenesfristeder