mandag 23. marts 2020

Fugleværnsfonden ift. coronavirus

Ligesom så mange andre, har Fugleværnsfonden også valgt at følge den nationale beredskabsplan og taget sine forholdsregler ifm. udbruddet af coronavirus. Læs mere her.

Fugleværnsfondens medarbejdere arbejder hjemmefra til og med den 13. april. De vil i denne periode sikre, at deres telefoner og mails besvares i bedst mulige omfang. Det vil til hver en tid være muligt at skrive en mail til fvf@dof.dk, som løbende tjekkes og besvares.

Der er ingen frivillige, som er forpligtet til at deltage i arrangementer i fondens regi i de næste to uger. Det gælder både arbejdsgruppemøder, arbejdsdage, fugleture, møder med entreprenører mv. Afbud meldes til tovholderen på sekretariatet eller til hanne.havemose@dof.dk, når det gælder afholdelse af ture.

Alle Fugleværnsfondens ture til og med 13. april er aflyst. Aflysninger kan ses her på hjemmesiden under ’guidede ture’.

Derudover vil Fugleværnsfonden følge myndighedernes anvisninger og løbende justere beredskabet op eller ned - afhængigt at hvordan situationen udvikler sig.
 

Information