søndag 10. maj 2020

Fugleværnsfonden ift. coronavirus

Ligesom så mange andre, har Fugleværnsfonden valgt at følge den nationale beredskabsplan og taget sine forholdsregler ifm. udbruddet af coronavirus. Læs mere her.

Fugleværnsfondens medarbejdere arbejder delvist hjemmefra. De kan træffes telefonisk, og mails besvares som vanligt. Det vil til hver en tid være muligt at skrive en mail til fvf@dof.dk, som løbende tjekkes og besvares.

Der er ingen frivillige, som er forpligtet til at deltage i eller afholde arrangementer i fondens regi til og med 8. juni. Det gælder både arbejdsgruppemøder, arbejdsdage, fugleture, møder med entreprenører mv. Afbud meldes til tovholderen på sekretariatet eller til hanne.havemose@dof.dk, når det gælder afholdelse af ture.

De fleste af Fugleværnsfondens ture er indtil videre aflyst. Dog er vi begyndt at åbne op for enkelte ture med vores egne naturvejledere under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer. Ture (med obligatorisk tilmelding) og aflysninger kan ses her på hjemmesiden under ’guidede ture’.

Fugleværnsfonden følger myndighedernes anvisninger i bedst mulige omfang og justerer løbende beredskabet op eller ned - afhængigt af hvordan situationen udvikler sig.




 

Information