1. Enkelt bidrag
50
100
150
Vælg et andet beløb.
2. Dine oplysninger
/
 
3. Bemærkninger

 Accepter handelsbetingelser *

Bidragsyder samtykker hermed til registrering af personlige data iht. Fugleværnsfondens privatlivspolitik, som kan læses her.

 

580x900 px Trut webmodul5

Indsamlingen er slut 

I 2021 har Fugleværnsfonden samlet ind til at kunne udvide naturreservatet Søgård Mose.

Sebastian Klein har været så venlig at hjælpe os med indsamlingen, og nu kan vi fortælle, at indsamlingen har givet os 160.000 kr., som ubeskåret går at til købe yderligere 30.000 m2 af mosen til gavn for fugle og anden natur – specielt tranerne, som får unger i mosen.

Tak for jeres bidrag! 

Hvorfor Søgård Mose?
I et ellers ensartet og opdyrket landbrugslandskab ligger vores naturreservat, en hedemose, som idag er en en unik og sjælden naturtype. Mange dyr og planter, som trives her, er sjældne og truede, fordi deres levesteder forsvinder. Men ikke hvis det står til Fugleværnsfonden. Indsamlingen går ubeskåret til opkøb, der skal sikre endnu mere af det sjældne og sårbare hedemoseliv og tranernes tilbagekomst i Søgård Mose.