1. Enkelt bidrag
50
100
150
Vælg et andet beløb.
2. Vælg bidragstype

Du kan vælge mellem et generelt bidrag og et bidrag til opkøb i Søgård Mose.

Generelt    Søgård Mose
3. Dine oplysninger
/
 
4. Bemærkninger

 Accepter handelsbetingelser *

Bidragsyder samtykker hermed til registrering af personlige data iht. Fugleværnsfondens privatlivspolitik, som kan læses her.

 

Sammen køber vi naturen tilbage!

Takket være jer natur- og fuglevenner har vi indsamlet (15. september 2021):

        95.124 kroner

TAK for jeres bidrag! Der er dog stadig et stykke vej, så du kan stadig nå at være med til at fylde tranen helt op. Følg med her på siden, hvor vi opdaterer løbende. Næste gang er oktober 2021.

Hjælp Sebastian og Søgård Mose

Sebastian Klein er ambassadør for Fugleværnsfonden i 2021, og han har sat sig for at indsamle midler til flere hektarer til Søgård Mose, tranernes fristed.

Hvorfor Søgård Mose?
I et ellers ensartet og opdyrket landbrugslandskab ligger vores naturreservat, en hedemose, som idag er en en unik og sjælden naturtype. Mange dyr og planter, som trives her, er sjældne og truede, fordi deres levesteder forsvinder. Men ikke hvis det står til Fugleværnsfonden. Dit bidrag går ubeskåret til opkøb, der skal sikre endnu mere af det sjældne og sårbare hedemoseliv og tranernes tilbagekomst i Søgård Mose.