onsdag 25. januar 2023

Skoleelever rykkede undervisningen ud til Nivå Bugt Strandenge

Fugleværnsfonden fik besøg af elever fra skolerne i Fredensborg Kommune. Eleverne fik en dag i felten, hvor de lærte om fugle og natur.

af Stine Bærentzen

Hvorfor lyder fuglene forskelligt? Hvorfor synger de? Hvorfor ser fuglene ud, som de gør? Det var noget af det, som 5.A og 5.B fra Nivå Skole fik svar på under besøget i naturreservatet Nivå Bugt Strandenge.

Klasserne blev delt op i hold, hvor de gennem leg, nysgerrige spørgsmål og konkurrencer lærte om fugle i området.

Først spillede de et vendespil, hvor de fandt ud af, hvilke fugle der holder til i forskellige typer af natur. De kiggede også i kikkerter for at få øje på reservatets fugle, og lyttede til fuglestemmer ved hjælp af paraboler. Sidst, men ikke mindst, var de med i et løb, hvor de skulle finde flest billeder af fugle.

Elevernes tur til reservatet var en del af undervisningsforløbet 'Fugle og deres levesteder', som Fugleværnsfonden står bag i et samarbejde med naturskolen i Fredensborg Kommune. Op mod 300 elever fra skolernes mellemtrin rykkede en halv dags undervisning ud i felten på forskellige dage i maj og juni for at lære om fugle og natur sammen med Fugleværnsfonden.

UNDERVISNING I NATUREN
Det er biolog Maria Scotwin, som er projektleder for 'Fugle og deres levesteder'. Hun oplever, at det giver god mening, at undervisningen om fugle finder sted i naturen.

”Når vi står herude og taler om, at en strandskade holder til på lavvandet kyst, bliver vi alle sammen mega begejstrede, når vi samtidig ser en strandskade, der flyver forbi. Så det er sjovt og lærerigt, at det er herude, hvor fuglene rent faktisk er, at vi lærer om dem. Børnene husker det også meget bedre – og forstår vigtigheden af dyrene – når de også har oplevet dem i virkeligheden,” siger hun.

NY VIDEN BLIVER LEGET IND
For skolelærer Baker Aziz Ali var det også tydeligt, at eleverne tog rigtig godt imod skoleforløbet i reservatet.

”Det er ofte nemmere at huske det, de bliver undervist i, når der er en legende og undersøgende tilgang i undervisningen, og her får eleverne lov til at lave vendespil, kigge i kikkerter og undersøge naturen selv,” siger han.

”De deltager i aktiviteterne, de bliver revet med, og de hjælper hinanden. Det er super fedt at se det sammenhold, der er her i dag,” siger Baker Aziz Ali, som suppleres af lærerkollegaen Bjarne Jappe:

”Forløbet er fantastisk. Jeg har en stor oplevelse af Maria, som har udviklet konceptet og hjulpet børnene i gang med aktiviteterne, og jeg kan se, at børnene finder en stor glæde ved at gå rundt og løse opgaver her i reservatet. Det er dejligt at se, at børnene stille og roligt opbygger en interesse i fællesskab.”

I Fugleværnsfonden overvejer vi nu, hvordan projektet kan udbredes til flere steder i landet.

Artiklen har været bragt i årsskriftet for 2022.

Find årsskrift for 2022 her 

Information
Strandskade
Vendespil
Relaterede nyheder
 - Skoleelever får flere fugle i kikkerten