onsdag 9. august 2023

Hyllekrog-tangen er igen åben for offentligheden

Saksfjed-Hyllekrog er åben for besøgende fra midt i juli og byder på mange spændende ænder, svaner og vadefugle. Det et af efterårets bedste steder at se rovfugletræk, og også om foråret er der masser at opleve og glæde sig over.

af Allan Gudio Nielsen

Hvert år åbner Hyllekrog-tangen midt i juli efter at have været lukket for adgang i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli. Så er det tid til at få snøret vandrestøvlerne og fyldt vandflasken, for nu venter der en lang vandretur ud til spidsen af Hyllekrog, hvor der ofte står store flokke af tillidsfulde vadefugle. På vejen kan man ikke undgå at imponeres af de op til 10.000 knopsvaner, som i denne tid raster her for at fælde.

Og Saksfjed-Hyllekrog har masser at byde på året rundt. Om foråret er der et betydeligt træk af især vandfugle igennem Femernbælt med store flokke af bl.a. ederfugle, storspover, bramgæs, knortegæs og ikke mindst landets største forårsantal af trækkende dværgmåger. Både forår og efterår kan man også opleve mange rastende ænder og vadefugle ved Fugleværnsfondens fugletårn ved Billitse Mølle. Fra tårnet kan man desuden i visse år følge både ynglende klyder og hættemåger på øen i søen.

HVEPSEVÅGENS DAG
Sidst på sommeren starter det store rovfugletræk. Hvepsevågens intense træk i sidste halvdel af august og første halvdel af september er noget af det mest fascinerende, man kan opleve som fuglekigger.

I løbet af denne korte periode trækker hvepsevåger fra hele Skandinavien ned over Danmark på vej mod deres overvintringsområder i Afrika. Som så mange andre fugle vil de helst undgå at flyve over for store havområder, og derfor samles de ofte, hvor landet spidser til, inden de trækker ud over havet.

Et af de bedste steder at opleve efterårets hvepsevågetræk er ved Saksfjed Hyllekrog, og her
har Fugleværnsfonden siden 2001 afholdt Hvepsevågens Dag den sidste søndag i august. Kom og vær med hvis du ikke har prøvet det. I samme periode kan du opleve et stort træk af gule vipstjerter, svaler og pibere iblandet lærkefalke og fiskeørne.

I løbet af september og oktober følger fantastiske dage med røde glenter, musvåger, kæmpe flokke af ringduer krydret med hulduer og enorme flokke bogfinker og kvækerfinker. Suk – det er en magisk periode…

ØRNE SOM TV-STJERNER
I 2010 etablerede et havørnepar sig i Fugleværnsfondens skov i Saksfjed, og året efter fik parret to unger på vingerne. Inden ynglesæsonen 2013 blev der opsat et web-kamera ved reden, og til næste år er det således 10 år siden, der var Danmarkspremiere på ’Live fra havørnereden’ i Saksfjed.

Det har været ti fantastiske år med masser af uforglemmeligt ørne-tv, hvor seerne hjemme i stuen har kunnet følge havørnenes familieliv fra slutningen af februar til juli, når ungerne har forladt reden. I alt er det blevet til 18 udfløjne unger igennem årene, og forhåbentlig vil der komme flere til i årene fremover. Hvis man ikke har haft tid til at følge årets kuld, så ligger der en lang række spændende videoklip fra dette års ynglesæson på ØrneTVs hjemmeside.

EJ BLOT TIL FUGL
Blandt ornitologer har Saksfjed-Hyllekrog længe været kendt for sit flotte efterårstræk af især rovfugle. Og blandt botanikere for sin spændende flora. Der er imidlertid også en del entomologer, altså folk som interesserer sig for insekter, der har fået øje på Fugleværnsfondens Østersøperle, hvor der de seneste år er gjort flere spændende og sjældne fund.

Blandt andet den store og smukke natsværmer, dødningehoved, som er en sjælden gæst i Danmark. Den yngler ikke i området, men er et eksempel på, at området er kendt for sine fund af sjældne varmekrævende arter, som normalt lever syd for Danmark. Andre eksempler er duehale og grønbroget kålsommerfugl, hvor der henholdsvis i 2018 og 2019 blev set æglæggende hunner på Hyllekrog.

I 2021 blev der under Fugleværnsfondens anden bioblitz i naturreservatet gjort et højst usædvanligt og sjældent fund af sandørentvist yderst på Hyllekrog-tangen. Sandørentvisten er Europas største ørentvist og kan blive næsten tre cm lang, hvilket er næsten tre gange så lang, som den almindelige ørentvist. Det er den sjældneste af vores ørentvist-arter og kendes kun fra nogle få lokaliteter herhjemme. Tag en tur til Lolland og få en fantastisk naturoplevelse – god tur! 

Information
Flokke af ederfugle
Vortebider