onsdag 24. marts 2010

Stabil støtte til Fugleværnsfonden

I vinterperioden indkommer over 50% af støttebidragene til Fugleværnsfonden. Bidragyderne er trofaste, og det samlede beløb har ligget konstant de seneste år

af direktør Elise Frydensberg

Mere end halvdelen af de støttebidrag, som Fugleværnsfonden modtager, går ind på fondens girokonto i de tre vintermåneder. I perioden 1. december 2009 til 28. februar 2010 er der således indkommet i alt 262.225 kr. i støttebidrag til Fugleværnsfonden. Dette beløb er praktisk taget identisk med indbetalingerne i den tilsvarende periode i 2008/2009, hvor der blev indbetalt 263.417 kr. på Fugleværnsfondens girokonto, og fondens indtægter fra medlemsbidrag synes dermed at være stabilt.

Fugleværnsfonden modtog i 2009 et samlet støttebeløb på 509.569 kr. Vi sender en varm tak til alle, der medvirkede til dette flotte resultat.

Af det samlede støttebeløb var 150.500 kr. givet som led i en 10-årig gavebrevsaftale. Der er særligt fordelagtige skattefradragsregler for gavebrevsaftaler, idet hele det beløb, man indbetaler, er fradragsberettiget.

Man kan læse mere på linket i højre side om bidrag til Fugleværnsfonden og fradragsregler. Samme sted kan man via betalingskort indbetale støttebidrag til fonden. Man kan også betale bidrag til bankkonto regnr. 4180 kontonr. 509 4232.