tirsdag 4. oktober 2005

Rødlistet Rovflue har fundet et fristed ved Stubbe Sø

Forholdene på Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø er ideelle for Danmarks største Rovflue. Arten er i tilbagegang i Danmark og andre europæiske lande på grund af aftagende kvæggræsning på sandet jord og behandling af kvæg med ormemidler

af Erik Rald

Stor Rovflue (Asilus crabroniformis) er et prægtigt syn. Omkring 2 1/2 centimeter lang fra bakkenbarter til bagkropsspids. Den er let at kende på størrelsen og sine gule tegninger på kroppen. Med sine gule og røde farver kan den minde om Stor Gedehams (Vespa crabro), men den er ganske harmløs over for mennesker. Desværre er den et sjældent syn. Selv har jeg aldrig set den – til trods for mange års eftersøgning. Men på Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø findes den – ennda i mængde. Dubbeld Samplonius fra Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Stubbe Sø kom på skudhold af den i august 2004, og i august 2005 var den endda talrig, Det resulterede i en række nærgående portrætter.

Stor Rovflue findes fortrinsvis på lysåbne, sandede græsmarker, heder eller skovrydninger med kreaturer. Ofte ses den siddende på jorden, men den har forkærlighed for at sætte sig på kokasser og hestepærer. Som bytte tager den bl. a. større fluer og markgræshopper, der kan være lige så store som den selv! Hunnen lægger sine æg omkring gødningsklatter fra køer eller heste. Larven lever som rovdyr af andre laver i gødningen, især billelarver.

Stor Rovflue kendes fra det meste af Danmark. I 1908 var den kendt fra 15 lokaliteter og blev anset for ikke at være sjælden, i 1965 var den kendt fra ca. 50 lokaliteter, men efter 1960 er den kun fundet på 20 danske lokaliteter. Det er jo ellers nok en flue, man lægger mærke til! Der er ingen tvivl om, at den er gået tilbage herhjemme, især i Syd- og Vestjylland, hvor arten ikke er registreret efter 1960. Den er af Marie Nykjær Larsen opført på den nyeste danske rødliste som Sårbar (VU). Arten findes over det meste af Europa, men er gået tilbage i mange lande, bl. a. Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Den regnes for uddød i Norge og Finland og moderat truet i Sverige.

Der er i dag færre fritgående køer på sandede marker end tidligere. Det reducerede kvæghold er blevet koncentreret omkring de fugtigste områder med det saftigste græs – og på kunstgødede marker. Dermed er antallet af egnede lokaliteter for Stor Rovflue blevet kraftigt reduceret.

Insektarter, som lever i gødning af husdyr, har det svært i det danske husdyrbrug. I besætningerne bruger man lægemidler mod parasitter som indvoldsorme (avermectiner mm.). Det er især løsgående kreaturer, der har risiko for at få indvoldsorme. Men det er ikke kun orme, som ormemidlerne slår ihjel. Lægemidlerne kommer ud i gødningen, hvor de dræber larverne af bl.a. fluer og møgbiller (Aphodius). Dermed forsvinder rovfluelarvernes fødemuligheder. Mere end 80 % af en enkelt indsprøjtning i en ko af det populære ormemiddel ivermectin udskilles i kokasserne i løbet af den første uge. Stoffet nedbrydes meget langsomt i kokasserne, således næsten ikke i løbet af den første måned. Med færre larver til at æde gødningen, er den længere tid om at blive omsat til nyt græs.

På Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø har Stor Rovflue fundet et fristed. Lad os håbe, at køerne fortsat kan klare sig uden ormemidler! 

Information
Stor rovflue fotograferet ved Stubbe Sø.
Relaterede reservater:
 - Stubbe Sø