tirsdag 29. marts 2011

Indtægter fra to nye arvesager til Fugleværnsfonden

Indtægter fra arv har stor betydning for Fugleværnsfonden. Det er ofte arvemidler, der gør fonden i stand til at erhverve et nyt reservat eller igangsætte et større naturgenopretningsprojekt i et eksisterende reservat.

af direktør Elise Frydensberg

Midler fra arv gør Fugleværnsfonden i stand til at yde en ekstra indsats for fuglene og naturen, og det er derfor med stor taknemmelighed, at fonden modtager denne støtte. I løbet af årets første måneder har fonden modtaget en arv på 684.000 kr. fra Jørn Johansen, Hjørring, og en arv på 199.000 kr. fra Erik Håkansson, København.

MINDEORD OM ERIK HÅKANSSON - EN AF FUGLEVÆRNSFONDENS MEST TROFASTE BIDRAGYDERE
Erik og Rita Håkansson havde for længst gjort Fugleværnsfonden til deres universalarving, og da Erik Håkansson som den længstlevende sov stille ind, tilfaldt hele boet Fugleværnsfonden. Boet er netop nu blevet færdigbehandlet, og der er gået 200.000 kr. ind på Fugleværnsfondens konto - eller for at være helt nøjagtig 198.969,07 kr. Hovedparten af pengene stammer fra salget af den andelslejlighed i Stefansgade på Nørrebro, som ægteparret havde boet i det meste af deres liv.

Men det var mens han levede, at Erik Håkansson ydede de største bidrag til Fugleværnsfonden. Ægteparret havde ingen børn, og heller ikke hans lillebror havde direkte arvinger. Umiddelbart inden broderens død i 1998 fik Erik Håkansson sin bror til at indsætte Fugleværnsfonden som universalarving i sit testamente. Jeg husker, hvordan Erik Håkansson over en kop kaffe på mit kontor sagde: ”Der er jo ingen grund til, at jeg først skal arve pengene og betale boafgift af dem, når det hele kan gå direkte til Fugleværnsfonden”. Den store sum fra broderen på 1,4 mio. kr. blev efterfølgende brugt til køb af en fuglerig engparcel på Nyord.

Erik Håkansson var meget fugleinteresseret og kom ofte til foredrag og andre arrangementer i Fuglenes Hus. Han var særlig glad for at kigge på fugle fra sit sommerhus i Rørvig, og det var derfor en svær beslutning for ham at sælge huset fem år før sin død. Men hans hustru Rita Håkansson var død, og han kunne ikke længere overkomme at vedligeholde huset og haven. Han solgte huset for 1 mio. kr. og overførte en uge efter et støttebeløb på 700.000 kr. til Fugleværnsfonden. ”I kan jo lige så godt få dem med det samme, og resten får I såmænd også,” sagde han til mig, en dag han kom forbi Fuglenes Hus.

Og han holdt ord: I løbet af årene 2005–2008 indbetalte han et årligt bidrag på mellem 50.000 kr. og 125.000 kr., i alt 325.000 kr. Også i årene inden salget af sommerhuset sendte Erik Håkansson store årlige bidragsbeløb til Fugleværnsfonden. Han var en beskeden og stilfærdig mand, som ikke gjorde noget væsen af sin generøse støtte til fondens arbejde. Han støttede helhjertet fuglesagen, og hans støtte har virkelig gjort en forskel i flere af fondens reservater, blandt andet i Tryggelev Nor. Som direktør i Fugleværnsfonden mindes jeg denne mand med en dyb taknemmelighed og respekt.

ALLE BELØB - STORE SOM SMÅ - BATTER
Jeg vil gerne understrege, at også mindre støttebeløb til fondens arbejde er meget velkomne. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan give en testamentarisk gave til Fugleværnsfonden, er du velkommen til at rekvirere vores folder om arv.
Du kan også læse mere her på hjemmesiden. Desuden er du altid velkommen til at henvende dig til Fugleværnsfondens direktør, Elise Frydensberg, og høre nærmere.