mandag 18. marts 2013

Live havørn fra fuglereservat

For første gang nogen sinde, kan danskerne følge et havørnepar live 24 timer i døgnet fra deres rede i Danmark. Pressemeddelelse fra DOF

Dansk Ornitologisk Forening har som de første nogen sinde sat et kamera op ved en dansk havørnerede. Reden, der ligger på et af Fugleværnsfondens reservater, er tilholdssted for et af Danmarks i alt 48 ynglende havørnepar. Kameraet sender fra reden døgnet rundt i hele ynglesæsonen, og alle interesserede kan se med: Fra ørnenes tålmodige rugen til æggene klækker, ungerne vokser sig større og tester sine vinger, inden de til sidst flyver fra reden.

VILD DANSK NATUR
- Vi vil gerne vise danskerne, at vi også har vild og spændende natur i Danmark, som vi normalt ikke har mulighed for at se. Vi håber, at mange danskere vil følge med i ørnenes liv og forhåbentlig få et helt nyt indblik i, hvordan denne store rovfugl lever, siger biolog Jørn Dyhrberg Larsen, Dansk Ornitologisk Forening.

Kameraet skal hjælpe med at sætte fokus på rovfuglen, der kan have et vingefang på næste to en halv meter. Det er en del af Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som er et fuglebeskyttelsesprogram finansieret af Villum Fonden. Projektet skal hjælpe otte truede danske fuglearter heriblandt havørnen.

STORT BYGNINGSVÆRK
Ørnene bruger gerne samme rede år efter år, og havørneparret har siden december 2012 bygget på videre på reden fra sommeren 2012. En havørnerede er et imponerende bygningsværk, der kan blive over tre meter høj og veje over 500 kilo.
Om meget kort til vil hunnen lægge to til tre æg i reden. Omkring midten af april klækker æggene, og der kommer unger i reden. Den efterfølgende tid vil havørneparret skiftes til at ruge på æggene, mens magen er på jagt.
-Det er en rigtig spændende tid, vi går i møde. De næste mange måneder kommer der til at ske mange spændende ting i reden, og vi får et indblik i ørnenes liv, som vi ikke har haft før i Danmark, siger Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Den præcise placering af reden afsløres først, når der er unger i reden. Hemmeligholdelsen sker for at undgå, at fuglene forstyrres i perioden, hvor de har æg i reden og er ekstra sårbare over for forstyrrelser.

Pressekontakter:
Biolog, Jørn Dyhrberg Larsen, Projektleder, Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Telefon: 33 28 38 24, Mobil: 22 32 78 72

Naturvejleder i Fugleværnsfonden, Allan Gudio Nielsen.
Mobil: 20 89 09 09

Fakta om havørnen i Danmark:
Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt han: 3.100-5.500 g
Vægt hun: 4.100-7.000 g
Maks. levealder: 28 år
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 36-42 dage
Ungetid: 70-75 dage

Havørnen er Europas største ørn. Den yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle, gerne blishøns og skarver, samt mindre pattedyr. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1913-1994. Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv.
I januar 2013 blev der lavet en ørnetælling i Danmark. Den viste, at der opholdt sig 374 havørne og 11 kongeørne i landet. Der har formentlig ikke i nyere tid opholdt sig så mange ørne i det danske landskab. Mange af disse ørne er dog kun overvintrende fugle, som trækker væk fra landet igen.

Læs mere om havørnen her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430

Livesignalet fra reden kan ses her:
www.pandion.dof.dk

Læs mere om Projekt Fokuseret Fugleforvaltning her:
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=889

Det gør DOF for havørnene
DOF overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder.
DOF samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene.
DOF offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion.
DOF skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre. 

Information
Relaterede links
 - Se havørnereden på webcam her