tirsdag 25. marts 2014

Fra Velux til Fugleværnsfondens frivillige

Takket være en donation fra Velux Fonden kan Fugleværnsfondens frivillige nu brøste sig af at være ejere af en robust outdoor vest.

af Hanne Havemose

Velux Fonden har sidste år bevilliget 75.000 kr. fra fondens 'aktive ældre'-pulje. Pengene er gået til Fugleværnsfondens mange dedikerede frivillige landet over, som nu har en god arbejdsvest at tage på, når de løser opgaver ude i Fugleværnsfondens reservater.

Fugleværnsfondens 14 lokale frivillige arbejdsgrupper udfører mange forskellige opgaver til gavn for fuglene og for naturen. De udfører naturpleje, bekæmper invasive arter, slår engarealer med le, vedligeholder publikumsfaciliteter, guider ture, fører tilsyn og mange andre ting – og det er derfor en tiltrængt gave for dem at modtage beklædning, der passer til disse aktiviteter.

Det har været lidt af et puslespil at få bestilt og omdelt veste i de rette størrelser, men de er så småt ved at være distribueret rundt om i landet. Som det fremgår af billederne, så er vestene blevet modtaget med megen glæde og straks taget i brug.

Vi vil derfor gerne rette en stor tak til Velux Fonden, som har gjort dette muligt. Vestene understøtter i den grad gruppernes mange forskellige aktiviteter, synlighed og sammenhold.
 

Information