tirsdag 27. januar 2015

Fugleværnsfonden søger direktør

Fugleværnsfondens direktør gennem 23 år går på pension. Fonden søger derfor en ny direktør, med ansættelse den 1. juni, gerne tidligere.

De primære arbejdsområder vil være en fortsat styrkelse af drift og udvikling af fondens nuværende og kommende reservater, ansvar for fondens økonomi, fundraising, administration og personaleledelse efter de retningslinjer Fugleværnsfondens bestyrelse har udstukket. Direktøren fungerer også som faglig sparringspartner med de øvrige ansatte i forbindelse med projektudvikling og naturgenopretning.

Læs hele stillingsopslaget ved at klikke på linket ude i højre spalte. 

Information
Relaterede links
 - Ny direktør - stillingsopslag