torsdag 17. september 2015

Så blev det Stormengenes tur

Til Fugleværnsfondens BioBlitz på sydspidsen af Rømø blev der lavet alternativ strandrensning med mange spændende og nye fund.

af Hanne Havemose

Søndag den 12. september fik reservatet Stormengene endevendt al flora og fauna. Dygtige og nysgerrige naturfolk kunne i løbet af dagen tælle omkring 450 forskellige arter af planter, insekter, dyr og fugle.

- Det er imponerende så mange forskellige arter de gode BioBlitz-folk fandt på bare ganske få timer, fortæller fondens naturvejleder Allan G. Nielsen, der sammen med Marianne Graversen og Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum var drivkraften bag dagens BioBlitz. Ud over et hold dygtige fagnørder, lagde også rigtig mange nysgerrige besøgende vejen forbi. - Vi er meget glade for den store interesse og opbakning fra publikum, og vi håber at vi med vores naturnørderi skærper interessen hos mange, fortsætter Allan G. Nielsen.

Blandt dagens højdepunkter var iagttagelsen af en dværgfalk - en lille nordisk falkeart, der er på træk sydpå. Da falken havde jagtet småfugle på engene, satte den sig til rette på en hestepære. - Det så næsten ud som om den havde fanget hestepæren og nu forsøgte at slå den ihjel, beretter Martin Iversen, der stod for BioBlitzens fugleture.

Også den store flok på 60.000 islandske ryler, der hvilede sig på stranden ved højvande, var et imponerende syn, fortæller han begejstret. - Men én af de sjoveste oplevelser kom, da naturnørderne fandt den insektædende plante soldug i klitheden. Bedst som de stod og kiggede på planten, fik de øje på en masse brunlige striber i græsset. På mindre end en meters afstand trykkede en enkeltbekkasin sig. Så tæt på, at den nemt lod sig fotografere og nærmest kunne stryges med fjerene … inden den tog flugten.

Også sjældne planter som klitlimurt og sjove insekter som droneflue eller spindleren balalajkaedderkop har sat sine spor i oplevelsen af, hvor særlig og fantastisk naturen kan tage sig ud. En søndag i september. 

Information
Enkeltbekkasin
Snudebille
Artsbestemmelse
Blitzdeltagere
Deltagere på vadefladen
På jagt efter vandinsekter