mandag 30. august 2021

Frivillige høslættere svinger leen!

Knivskarpe leer, høriver af træ og masser af godt humør. Sensommer betyder høslæt i flere af Fugleværnsfondens naturreservater, og vores frivillige arbejdsgrupper brillerer igen i år.

af Maja Lindholm Kvamm

Som frivillig i én Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, kommer man ud for lidt af hvert: fuglekasser, der skal bygges, fugleinteresserede, der skal vises rundt, og en masse forskellige naturplejeopgaver, der skal gennemføres.

Èn aktivitet, der for nogle af grupperne udgør en årligt tilbagevendende begivenhed, er høslæt. Når ynglefuglene i engen er færdige med deres yngelpleje, træder fondens frivillige til med hvæssede leer på nøje udvalgte arealer i fondens naturreservater.

Høslæt indebærer, at vegetationen i et engområde bliver slået med leer, tørret, revet sammen og stakket. Formålet er at rydde græs og høje dominerende urter, så truede engplanter får bedre kår til at trives, hvormed der skabes større diversitet til gavn for både insekter og fugle.

De seneste par uger har arbejdsgrupperne i Vaserne, Ravnstrup Sø og Gundsømagle Sø givet reservaternes engområder en sådan omgang. Her har grupperne svunget leerne under livlig snak med god tid til velfortjente spise- og kaffepauser og selvfølgelig lidt fuglekiggeri undervejs.

Det blev til et par hyggelige dage med masser af smil og god motion!

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med at pleje Fugleværnsfondens enge med fx høslæt og anden form for naturpleje, så er du velkommen til at sende en mail til fvf@dof.dk. 

Information
Høstfolk ved Vaserne
Høslæt ved søen i Vaserne
Fuld sving i leerne ved Gundsømagle Sø
Græsset rives sammen ved Gundsømagle Sø
Høslæt-holdet ved Gundsømagle Sø
Maj-gøgeurt ved Ravnstrup Sø er en af de sjældne arter, der finder vej, når de rette naturplejetiltag er til stede.