fredag 1. juli 2022

Direktør Kristian Dammand Nielsen fratræder sin stilling efter 7 år på posten

Direktør Kristian Dammand Nielsen og Fugleværnsfonden har i fællesskab fundet, at deres veje bør skilles. Bestyrelsen vil gerne takke Kristian Dammand Nielsen for indsatsen gennem årene

Fugleværnsfondens direktør, Kristian Dammand Nielsen, fratræder 21. juni sin stilling efter gensidig aftale med fondens bestyrelse. Bestyrelsen og direktøren har ikke de samme indstillinger og forventninger til fremtidens opgaver og løsningen af disse.

Kristian Dammand Nielsen har været direktør i Fugleværnsfonden siden maj 2015. Han har i de 7 år været med til at videreudvikle fonden til den centrale placering, som den i dag har inden for dansk naturforvaltning og -formidling.

I perioden er der skabt flere nye naturreservater, ligesom adskillige af de andre naturreservater er blevet større. Forvaltningen er blevet målrettet til gavn for fuglene. Her er der opnået fine resultater. Formidlingen af natur og fugle i reservaterne er blandt det mest kvalificerede i landet.

Kristian Dammand Nielsen har evnet at opbygge og udvikle gode kontakter til mange fonde og donatorer. Dette er meget værdifuldt for fonden og fuglesagen.

Resultaterne er nået gennem bl.a. en omhyggelig, grundig og ansvarlig indsats, hvor arbejdet for fuglene og fonden har været i fokus. Hele arbejdet med fuglebeskyttelsen er blevet professionaliseret i perioden.

Bestyrelsen vil gerne takke Kristian Dammand Nielsen for indsatsen gennem årene og ønsker det bedste for ham i hans fremtidige virke.