torsdag 25. april 2024

Studerende søges til fleksibelt formidlerjob

Er du en passioneret formidler? Drømmer du om et fleksibelt studiejob i naturen? Og kan du trække ca. 20 arbejdsdage ud af kalenderen over de næste to år? Så er du måske en af de 3-6 undervisere vi leder efter til skoletjenesten Fugl af Glæde!

BEMÆRK AT ANSØGNINGSFRISTEN VAR DEN 19. MAJ 2024.

Kom med på en af Fugleværnsfondens vigtige missioner – at styrke børn og unges naturdannelse i Danmark og være med til at inspirere fremtidens voksne til at engagere sig i naturbevarelse.

Vi søger netop nu formidlere til at undervise 4.-6. klasser ude på vores naturreservater i Lolland, Næstved og Fredensborg.

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEJDSOPGAVER
I stillingen som formidler i Skoletjenesten Fugl af Glæde kommer du til at spille en central rolle for naturdannelsen af en stor del af projektets 600 elever. Du får mulighed for at præge Skoletjenestens fremtidige udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil være:

- At formidle undervisningsmaterialet på en autentisk måde i øjenhøjde og i overensstemmelse med Fugleværnsfondens ånd
- At skabe et trygt og kreativt rum for læring ude i felten for eleverne
- Planlægge dato og tidspunkt for de enkelte ture med lærerne
- Udføre evaluering i felten med elever og lærere
- Deltage i en todages undervisningsworkshop
- Gøre dig bekendt med reservatet forud for undervisningen

OM DIG
Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse som f.eks. biolog, naturvejleder, lærer, pædagog eller lignende. Du er interesseret i fugle og brænder for formidling af naturen, så det smitter af på elever og lærere. Ideelt set bor du lokalt og kender området, men det er ikke et krav.

VI TILBYDER DIG
Et udfordrende, lærerigt og sjovt job med mennesker og masser af frisk luft i grønne omgivelser! Du har frihed til at tilrettelægge undervisningen efter dit skema i samråd med skolerne. Vi byder på et uformelt arbejdsmiljø, med plads til kreativitet og personlighed. Her kan du udfolde dine formidlingsevner og virkelig lade din begejstring for naturen skinne igennem. Det gør vi selv hver dag!

ANSÆTTELSESVILKÅR
Du ansættes på freelancevilkår med fast honorar. Arbejdet udføres periodevist.

En undervisningsgang består af 3-4 timers undervisning og i alt skal afsættes 5 timer i felten pr. gang inkl. forberedelse. Hertil kommer to hele dage på workshop og en hel dag til at lære reservatet at kende. De to førnævnte går begge forud for selve undervisningsstartdatoen. Du skal være indforstået med, at din undervisning vil blive fulgt af et forskerteam, der følger projektet og undersøger dets naturdannelsespotentiale.

Honoraret er 1.000 kr. pr. undervisningsgang, 2.500 kr. for at deltage i workshoppen og 1.000 kr. for at lære reservatet at kende. Hertil kommer refusion af transportomkostninger i forbindelse med kørsel i egen bil eller offentlig transport.

Første honorar udbetales når din første undervisningsgang er afholdt.

Dit fysiske arbejdssted vil være på et/flere af tre reservater: Saksfjed-Hyllekrog i Lolland, Ravnstrup Sø i Næstved eller Nivå Bugt Strandenge i Fredensborg.

Stillingerne ønskes besat senest 1. juni 2024 med start 1. oktober 2024.

Du kommer til at have ca. 20 undervisningsdage i alt over de næste to år, fordelt over året og årstiderne.

OBS! Vi afholder workshop med overnatning i Gyldenstens Forskerboliger på Langø den 23.-24. september. Deltagelse er obligatorisk. Her vil du lære Fugleværnsfonden og de andre formidlere at kende, og du vil blive undervist i det undervisningsmateriale, der i løbet af det næste halve år bliver udviklet og produceret af Fugleværnsfondens biologer og naturvejledere.
Fugleværnsfonden betaler kost og logi.
Vi gør opmærksom på, at vi har røgfri arbejdstid og at vi, i forbindelse med ansættelsen, indhenter børneattest.

INTERESSERET?
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Maria Scotwin på telefonnummer:
40 30 88 10 eller på mail: mtss@fuglevaernsfonden.dk.

ANSØGNING OG DEADLINE
Send din ansøgning og CV senest den 19. maj til mtss@fuglevaernsfonden.dk.

Vi holder samtaler i uge 22.

OM PROJEKTET OG FUGLEVÆRNSFONDEN
Projektet er støttet med 3 mio. kr. af Nordea-fonden og 300.000 kr. af Friluftsfrådet og løber over tre år. Fugleværnsfonden er en selvstændig fond, der har til formål at værne om fuglelivet i Danmark og gennemføre naturformidling fra fondens 25 naturreservater, som udgør mere end 1200 hektar.