BREDfuglenivaa

Skattefradrag ved bidrag til Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden er godkendt som en almennyttig fond, og dermed kan dine bidrag til fonden fratrækkes på årsopgørelsen efter gældende regler i ligningsloven. Der kan årligt fratrækkes op til 16.600 kr. (gældende for 2020), forudsat at Fugleværnsfonden har fået oplyst dit CPR-nummer (eventuelt CVR-nummer). Læs om skattefradragsregler anno 2020 her

Siden den 1. januar 2008 har Fugleværnsfonden haft brug for CPR-nummer for indberetning til SKAT i forbindelse med skattefradrag for frivillige bidrag. 

Oplysning om CPR-nummer kan gives enten på giroblanketten i forbindelse med indbetalinger eller ved at sende denne blanket til Fugleværnsfonden. Du kan også vælge at oplyse dit CPR-nummer på telefon 3328 3839.

Husstandsmedlemmer anmodes om kun at oplyse CPR-nummeret på den person, som ønsker skattefradraget.

Gavebrevsgivere behøver ikke at indsende disse oplysninger, da oplysningerne fremgår af gavebrevsaftalen.