fredag 25. juni 2010

Danmarks flotteste fugletårn - brugbart design

Der er tænkt over såvel design som funktion i det nye fugletårn ved Nivå Bugt Strandenge. Designer Tobias Jacobsen fortæller om tankerne bag udformningen

af Helle Hjorth

Fra søsiden ser den store ”balkon" lidt anmasende ud, som den står, gulorange i frisk lærketræ, men med tiden, når sne, regn, sol og havgus har kærtegnet træet, vil den få det sølvskær, der smelter så godt ind i omgivelserne. Et afdæmpet udtryk, som kun naturens patina giver.

Manden, der har formgivet det specielle fugletårn, er Tobias Jacobsen, industriel designer MDD. I samarbejde med Fugleværnsfonden og tømrermester Hans Meilstrup er den luftige, enkle konstruktion blevet til. God at se på, rar at røre ved, og behagelig at gå og stå på.

Der ligger mange overvejelser og skitser forude for resultatet. ”Jeg tror, vi tegnede 5 tårne, før det var på plads” siger Tobias. ”Bl.a. var den første udgave 7,5 meter høj, mens det færdige tårn er 3,5 meter, men der er jo forskellige instanser og restriktioner inde over, så det er en lang proces. Hans har været god til at komme med forslag og lytte, og resultatet er blevet et virkelig godt stykke håndværk. Ikke et kompromis for mig som designer, men godt samarbejde med de folk som har forstand på fugle, og som bruger fugletårne.”

LUFTIGT DESIGN
Tårnet er ikke overdækket, og væggene er lavet af lister og ikke massive, som fugleskjul almindeligvis er.
”Når man bygger et fugletårn derude, bliver det nemt en tung kasse. Jeg ønskede et svævende, luftigt, dynamisk udtryk, og det er lykkedes. Man skal passe på at indretningen ikke ”skriger og råber” for meget i naturen.
Sjovt nok opdagede vi, efter at tårnet var opført, at man nede fra jorden kan se himlen gennem tårnets vægge. Det var ikke tilsigtet, men skyldes, at den vinkel der er på væggenes lister, for at regnvandet kan løbe af dem, gør at tårnet bliver endnu mere transparent” lyder det begejstret fra designeren.

INGEN SNUBLEN
Om tårnets brede, lange trappe siger Tobias: ”Når jeg har været på fugleture med Allan Gudio, er det af og til sket, at folk har været ved at snuble baglæns ned ad trappen, når de stod og lyttede til Allan. Eller mindre børn og dårligt gående havde svært ved at gå op ad en stejl trappe. Det har vi undgået her, hvor trappen er ekstra bred, men ikke bredere end man kan nå begge gelændere. Desuden er trappen med dybe trin især behagelig at gå ned ad.”

TRAMP TRAMP
Noget der kan irritere en ornitolog med teleskop, er andre, trampende gæster i fugletårnet. Gulvet ryster, teleskopet ryster og billedet ryster. Man må opgive fuglekiggeriet, indtil alle er på plads. Her i Nivå har man imødegået dette irritationsmoment og lavet en ekstra stærk underkonstruktion. ”Tårnet kan holde til 50 personer, hvis de ellers kan presse sig sammen heroppe, og gulvet er fuldstændigt stabilt. Hans startede byggeriet med at proppe 7 store, tykke paprør i jorden og støbe fundamentet i dem. Paprørene går til efterhånden, men tårnet står fast i jorden uden at vibrere.”

ENKEL "MØBLERING" I LANDSKABET
Fuglereservatets placering, bynært og lige ved den befærdede Strandvej er også taget med ind i overvejelserne om indretning og ”møblering” af det lille reservat. I fugletårnet opsættes senere en bænk, så besøgende kan hvile benene. Tobias forklarer: ”Vi har ingen borde for foden af tårnet. Man må sætte sig på det drivtømmer, der ligger der. Det vil også være synd at pladre stranden nedenfor tårnet til med borde og bænke, det ødelægger den enkelhed der er i naturen, udsigten over over Øresund, det flade landskab.”

Se link til Tobias Jacobsens website i højre side.

Friluftsrådet, 15. Juni Fonden og Det Europæiske Fællesskab samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af Fugleårnet i Nivå Bugt Strandenge. 

Information
Hans og Tobias
Her ryster teleskopet ikke
Flot kik over Øresund
Ingen snublen
God sikkerhed
Sølvskær i strandkanten
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt

Relaterede nyheder
 - Danmarks flotteste fugletårn

Relaterede links
 - Tobias Jacobsen