tirsdag 18. maj 2021

Første odder spottet i Tryggelev Nor!

En besøgende fik forleden noget af en overraskelse i Fugleværnsfondens observationsskjul på Langeland. Han var egentlig kommet for at se på fugle, men…

af Sven Erik Rasmussen og Hanne Havemose

Som fast bidragsyder til Fugleværnsfonden følger Sven Erik Rasmussen interesseret med i fondens arbejde for natur og fugle samt de seneste formidlingstiltag. Derfor havde han længe gerne ville se det innovative observationsskjul på Sydlangeland, der med spejlglas i højde med vandoverfladen byder på helt nye måder at opleve naturen på. Her er blandt andet set skægmejser, vandrikse, hejrer der fortærer snoge, strandskader, sågar en bjergvipstjert … og meget andet fuglegodt. Men Sven Eriks besøg her i maj skulle vise naturen fra en helt anden kant.

Efter flere timers observation i skjulet var solen efterhånden gået ned, og Sven Erik var så småt på vej hjem til aftensmaden, da noget stort kommer svømmende til overfladen.

- Kæmpefisk? Mink? Bæver? når jeg at tænke, imens jeg med kikkerten ser et stort dyr, der svømmer langs kanten, fortæller Sven Erik og fortsætter ivrigt:

- Jeg får hurtigt kameraet i brug samtidig med, at dyret svømmer væk fra mig og ud mod nogle ænder på pynten. Dyret svømmer helt hen til bredden og går op på land, hvorefter det er muligt at se den i profil. Og det viste sig at være en odder!

Først stod den lidt og kiggede sig omkring, hvorefter den gik lige på hovedet i vandet igen. Herefter svømmede den bare ud af og rundt om pynten, hvorefter den forsvandt.

- Jeg vidste godt, at det var vigtigt at være stille dér i skjulet, så jeg nøjedes med at juble og danse i tankerne, hvor jeg også helt lydløst råbte ’Yes, yes - DET VAR EN ODDER!'

Heldigt for os, så er Sven Erik ivrig naturfotograf og nåede at få taget et par fine fotos af oplevelsen. Det er hans første oplevelse med odder, og som det senere viser sig, er det også Fugleværnsfondens første registrering af odder i Tryggelev Nor, ja, muligvis på Langeland i det hele taget.

Og som om det ikke var nok, så var odderens besøg denne aften ikke helt forbi. Nu var den ubemærket kommet svømmende tilbage og bevægede sig roligt nærmere spejlglasruden, hvor Sven Erik sad.

- Da den var omkring fire meter fra skjulet, virkede det som om, at vi havde øjenkontakt! Den blinkede med sine øjne mod mig og forsvandt så ned i vandet.

Herefter viste den sig ikke igen. Heller ikke de følgende dage, som også blev tilbragt i skjulet. Men oplevelsen sidder stadig stærkt i hukommelsen, og i Fugleværnsfonden er vi meget begejstrede for at endnu et af vores naturreservater tilbyder fristed for odderen, som tidligere har haft det svært.

Odder i Danmark og i Fugleværnsondens naturreservater
Tidligere var odderen udbredt over hele landet på nær Bornholm, men jagt, bifangst i åleruser, trafikdrab og forurening af søer og åer har reduceret bestanden, så en optælling i 1980 kun talte 100-200 dyr. Heldigvis har man i elve time vendt tilbagegangen, og den er nu atter i fremgang. I dag skønnes den danske bestand at tælle mere end 1000 dyr med hovedudbredelse i Jylland. I Fugleværnsfondens jyske naturreservater er der set odder ved Stubbe Sø og Sølsted Mose. Og i farvandet omkring Agerø og ved Bremsbøl Sø kan man også være heldig at opleve odder. Sandsynligvis også af og til i Søgård Mose. Men aldrig før i Tryggelev Nor på Langeland.

Fakta
En voksen hanodder vejer 10 – 12 kilo og måler fra snudespids til halespids cirka 130 cm. Til sammenligning vejer en husmår sjældent mere end to kilo og måler ca. 70 cm som fuldvoksen, så odderen er et ganske stort dyr.

Det innovative fugleskjul
Skjulet i Tryggelev Nor er det første af sin slags i Danmark, konstrueret til ubemærket at indgå i den omkringliggende natur som et flydende skjul med envejsruder, hvor fuglelivet kan opleves helt tæt på og i højde med vandoverfladen. Det er tænkt som en hel ny slags fuglekig – og naturkig – hvor alle besøgende med og uden kikkert kan få en helt særlig næroplevelse med hjem. Læs mere om skjulet i linkene ude til højre. 

Information
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Nyt observationsskjul med fugl i øjenhøjde