onsdag 15. november 2023

Fugleværnsfonden har købt godt 70 ha af Stoubæk Krat

Stoubæk Krat ved Aulum er en naturperle, hvor besøgende kan opleve fuglearter som grønspætte, isfugl, trane, natravn og sumpmejse. Fugleværnsfonden vil som ejer udvikle naturværdierne yderligere til gavn for fuglene og hele den biologiske mangfoldighed.

15. november 2023 overtager Fugleværnsfonden i alt 70,8 ha af Stoubæk Krat, som ligger lige vest for Hodsager by. Reservatet består af lyng- og enebærhede, egekrat, moser, søer og skov foruden de frodige ferske enge langs Storåen, der snor sig som en juleguirlande gennem landskabet.

KAN IKKE FÅ ARMENE NED
Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, har svært ved at få armene ned:

”Det er en oase af naturrigdom i et ellers meget ensformigt landbrugslandskab. På en enkelt vandretur i det tidlige efterår så jeg traner, stor flagspætte, grønspætte, skovskade, sumpmejse og spætmejse, når jeg kiggede op. Når jeg kiggede ned, så jeg tyttebær, kantareller, snehvid fluesvamp og kvadratedderkop. Jeg så spor af krondyr og rådyr – og så ved jeg, at der er ynglende isfugl, natravn, dobbeltbekkasin, vandrikse, trane og rødrygget tornskade i området”.

Han ved også, at odderen jævnligt bliver set, og at ulv og bæver er set enkelte gange.

SLUT MED JAGT OG GODDAG TIL GRÆSSENDE DYR
Stoubæk Krat blev fredet i 1975 og arealet, som fonden har købt, har hidtil været en jagtejendom. Det slutter nu, da der på alle fondens arealer er jagtforbud, så dyr og fugle kan leve i fred.

Nu skal fonden i samarbejde med Herning Kommune lave en detaljeret plan for forvaltningen af området – og i fremtiden vil der komme græssende dyr på området, siger fondens jyske naturforvalter, Anna Sünksen:

”Egekrattet er hidtil blevet plejet ved at rydde selvsåede nåletræer og tynde ud i resten af træerne. På heden er der fjernet fyr og birk, der spreder sig og kan kvæle lyngen. Vi synes det kunne være spændende med kvæg og måske heste, der kan græsse på hele området og holde det åbent til gavn for naturen”.

Hun glæder sig også til at være med til at starte en ny frivilliggruppe for området. For de lokale ornitologer er også begejstrede for købet:

”Det er fantastisk. Fuglene får nu et fristed og bedre beskyttelse i et unikt vestjysk område, som har stor lokal interesse. Mange mennesker fra lokalområdet benytter området, og de får nu endnu bedre mulighed for at opleve det rige fugleliv på stedet. Tak til fonden for at sikre dette område”, siger Ole Olesen fra Aulum, der glæder sig til at være med i en ny frivilliggruppe for området.

LET AT KOMME TIL
Det er let at opleve Stoubæk Krat allerede nu. Der er tre P-pladser ved krattet og vandreruter af forskellig længde. Start gerne fra den nordlige P-plads ved Rotvigvej og tag den røde rute på ca. 5 km. Her kan du på ca. 1½ time nå at opleve alle landskabstyperne. Fra ruten er der også en bro over Storåen til Hodsager by. I Hodsager findes en lille udstilling om egnens natur og historie. Udstillingen er indrettet i en tidligere kartoffelkælder i parken, nedenfor kirken. Der er gratis adgang til udstillingen.

Købet er sket med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. 

Information
Fugleværnsfondens nye naturreservat Stoubæk Krat
Sol over Stoubæk Krat
Storåen i Stoubæk Krat
Lyng i Stoubæk Krat
Relaterede nyheder
 - Kom med til indvielse af Stoubæk Krat